تمدید ثبت نام و ویرایش رشته های پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد تمدید ثبت نام و ویرایش رشته های پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد واحد های تجاری – صنعتی مستقر در مراکز کیش و قشم دانشگاه پیام نور بر اساس سوابق تحصیلی "تمدید ثبت نام و ویرایش رشته های پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد واحد های تجاری – صنعتی مستقر در مراکز کیش و قشم دانشگاه پیام نور بر اساس سوابق تحصیلی"
 
به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند؛  با توجه به استقبال گسترده و درخواستهای مکرر در خصوص تمدید مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد واحد های تجاری صنعتی مستقر در مراکز کیش و قشم دانشگاه پیام نور بر اساس سوابق تحصیلی، بدینوسیله مهلت ثبت نام و امکان ویرایش رشته انتخابی( برای داوطلبینی که در مرحله قبل ثبت نام نموده اند) از روز شنبه مورخ 26/1/1402 لغایت 3/2/1402تمدید می‌گردد. ضروری است داوطلبان گرامی ضمن مطالعه دقیق دفترچه راهنما، در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام و تکمیل مراحل اقدام نمایند.
شایان ذکر است داوطلبان در ثبت اظهارات خود دقت نمایند چون مسئولیت هر گونه مغایرت در ثبت اطلاعات و ارسال مدارک در سامانه ثبت نام متوجه شخص متقاضی بوده و در هر مرحله اعم از ثبت نام، پذیرش و دوره تحصیل منجر به لغو پذیرش داوطلب خواهد شد.
آدرس اینترنتی سامانه ثبت نام : Https://reg.pnu.ac.ir
                                               با آرزوی موفقیت
                                            مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر