ارزشيابي اساتيد

ارزشيابي اساتيد مطابق با نظر دفتر نظارت ، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه از تاريخ        13/ 02/ 99 لغايت 31/ 02/ 99 از مسير زير فعال مي باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر