اطلاعیه در خصوص کلاس های الکترونیکی
برگزاری کلیه کلاسهای تئوری به صورت الکترونیکی
 

احتراما به اطلاع می رساند کلاس های تئوری این ترم، تا اطلاع ثانوی به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

زمان برکزاری سایر دروس عملی، کلاس های آزمایشگاهی و کارگاه متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

جهت ورود و مشاهده و نحوه برگزاری کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نورمرکز شیراز  به آدرس های زیر مراجعه نمایید:

http://vc.farspnu.ac.ir/


 

راهنمای استفاده از سامانه  توسط دانشجو:

http://farspnu.ac.ir/daneshjo_help.pdf

راهنمای استفاده از سامانه  توسط اساتید:

http://farspnu.ac.ir/ostad_help.pdf

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر