مسابقات انتخابی تکواندو پسران و بسکتبال دختران

 نظر به اینکه مسابقات انتخابی تکواندو پسران و بسکتبال دختران در تاریخ و ساعات ذیل برگزار می گردد،مستدعیست دستور فرمایید نسبت به اطلاع رسانی دانشجویان اقدام گردد.

بسکتبال: دختران

ساعت: 16 عصر

تاریخ سه شنبه : 5/9/98

مکان: مرکز شیراز

تکواندو: پسران

ساعت: 11 صبح

تاریخ چهارشنبه  : 6/9/98

مکان: مرکز شیراز

                                                       

بدیهی است مسابقات بسکتبال دختران جهت انتخابی تیم دانشگاه های استان ،منطقه7 ودر صورت موفقیت،مجوز شرکت در مسابقات  وزارت علوم به عنوان نماینده منطقه 7 و دانشگاه پیام نور کشورخواهد بود.

انتخابی تکواندو پسران جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور مشهد مقدس خواهد بود.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر